top of page

Consult Dierencommunicatie

Dieren hebben een groot inlevingsvermogen en worden vaak gezien als ‘man’s best friend’. Maar wat houdt onze vriend eigenlijk bezig?

En welke boodschap hebben dieren voor ons?

Wat is Dierencommunicatie?
Door gebruik te maken van de eigen intuïtie (een vaardigheid die we allemaal van nature bezitten), is het mogelijk om met een dier te praten, zonder dat taal een barrière vormt. Dit maakt Dierencommunicatie een manier om telepathisch met je dier in contact te treden.

Waarbij helpt Dierencommunicatie?
Wie wilt zijn of haar huisdier nu niet beter leren begrijpen? En erachter komen hoe een dier over zijn leven denkt. Nagaan of er dingen zijn die wij als mensen kunnen doen om hun leven te veraangenamen.
Wanneer er gedragsproblemen zijn, of vragen over de voormalige eigenaren van jouw dier, maar natuurlijk ook wanneer je gewoon nieuwsgierig bent: Door middel van dierencommunicatie krijg je antwoorden op de vragen die van belang zijn om jouw (huis-)dieren beter te begrijpen.

Dierencommunicatie is bijzonder geschikt voor vragen die betrekking hebben tot:

- De gezondheid van jouw dier (ouderdom: wat krijg Smurfje ervan mee?)
- De gemoedstoestand van jouw dier (waarom is Poekie altijd zo kattig?)
- Het verwerken van trauma's uit asiel of buitenland
  (waarom denkt Smarti dat hij bij het asiel is achtergelaten? En klopt dit?)
- (Gedrags-) problemen van uw dier (waarom trekt Sheila continu aan de lijn?)


Healings voor dieren
Ook is het mogelijk om één of meerdere healings aan te vragen voor uw geliefde huisdier. Deze worden op afstand gestuurd met de Miraja Soul Energy. Eén healing zit inbegrepen bij een consult dierencommunicatie, omdat er vaak onderwerpen tijdens een consult naar voren komen die ik gelijk kan verhelpen of verlichten door toepassing van een healing.

Wanneer deze manier van energetisch communiceren met dieren jou trekt, kijk dan ook eens naar deze workshop dierencommunicatie die ik geef in Haarlem.

 

Felice:

"Ik vind dit altijd bijzondere consulten om te mogen voeren en vaak hebben zij een sterk coachend karakter.
Een hond ervan overtuigen dat hij zijn verleden aan mij mag vertellen. Een kat uitleggen dat een baasje hem nu eenmaal graag aanhaalt. En daar altijd een gulden middenweg in proberen te vinden, zodat mens en dier elkaar beter gaan begrijpen. Dat is mijn doel. 

En soms kom ik schrijnende gevallen tegen. Of baasjes die eigenlijk alleen maar willen dat het dier luistert, zonder aandacht te schenken aan de uitleg waarom een dier op bepaalde wijze handelt. 
Dat is niet mijn werkwijze.

Ik vraag van de klanten die dit consult aanvragen dat zij openstaan om te luisteren naar het dier en zijn/haar behoeften. Alleen dan kunnen er (vaak prachtige) stappen voorwaarts plaatsvinden en wordt een dier echt een gelijkwaardige partner."

bottom of page