top of page

Miraja Soul Energy Zielsklik

Eén van mijn meest gevraagde consulten is de Zielsklik.
Het is een echte aanrader als je te kampen hebt met problematiek rondom (te heftige) hooggevoeligheid.

Het is een éénmalige behandeling die ruimte geeft voor de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en (jong-)volwassenen. In het bijzonder geschikt wanneer er een gebrek aan focus is, een onvermogen om met emoties om te kunnen gaan, of als je last hebt van onverklaarbare somberheid.

Wat is een zielsklik?

De ‘zielsklik’ is eigenlijk het moment vlak voor en tijdens de geboorte, wanneer de Ziel indaald in het aardse lichaam van de geboren baby. De ziel is al eerder in de buurt van het dan nog ongeboren kindje, maar de daadwerkelijke link tussen beiden wordt pas tijdens de geboorte gelegd. 

Een succesvolle zielsklik zorgt voor een blije en stabiele baby (en later volwassene). Maar in lang niet alle gevallen vindt die o zo belangrijke zielsklik tussen lichaam en ziel goed plaats. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer: 


Oorzaken van een onsuccesvolle zielsklik

- Het een moeilijke bevalling was (zuurstoftekort, lage apgar score, stuitligging,           navelstreng om de nek, etc.) 
- Het geen natuurlijke bevalling was (maar via keizersnee of in een onnatuurlijke       situatie)
- De bevalling zeer lang duurde
- Het kindje met de helm op is geboren
- Het kindje niet gewenst was door de ouders
- De moeder heel bang is voor (de pijn van) de bevalling
- De moeder mishandeld/misbruikt is geweest tijdens de zwangerschap (shock-         reactie)


Daarnaast kan ook een bijna dood-ervaring of andere traumatische gebeurtenis in het leven als gevolg hebben dat de Ziel zich als het ware terugtrekt uit het lichaam. Ook dan herken je de onderstaande symptomen, die zijn te verzachten of geheel te verwijderen met behulp van de zielklik.

Waaraan herken ik een kind of volwassene die hier last van heeft?
Kinderen en volwassenen waarbij de zielsklik niet of niet geheel heeft plaatsgevonden zijn vaak te herkennen in bepaald gedrag dat zij vertonen:

- Sociaal isolement
- Moeilijk in de omgang
- Moeite met het aangaan van relaties en vriendschappen 
- (Veel) last van somberheid zonder aanwijsbare reden
- Een ontwikkelingsachterstand in motoriek en emoties
- Het gevoel niet goed in je vel te zitten
- Het gevoel iets te missen
- Niet goed bij je gevoel kunnen komen
- Moeite om met emoties (van zelfzelf en/of van anderen) om te kunnen gaan
- Algemeen gebrek aan focus (met als gevolg vaak een PDD-NOS of autisme sticker)


Het resultaat

De resultaten met de zielsklik zijn heel tastbaar en resulteren bij elk individu in een andere en unieke uitwerking. Over het geheel genomen kan ik zeggen dat zeer hardnekkige blokkades worden doorbroken, dat men weer in de eigen kracht komt te staan en dat de eerder beschreven symptomen verminderen of geheel verdwijnen.

Email voor meer informatie
Mail mij als je twijfelt of jij/je kind aanmerking komt voor een zielsklik en er meer over wil weten.
Ook wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is om naar mijn praktijk te komen hoor ik graag van je, want sinds kort is de Zielsklik door mij ook op afstand uit te voeren met prachtige resultaten. 

LET OP!

De zielsklik is geen vervanging voor medisch en/of psychologisch onderzoek. Raadpleeg indien nodig altijd een medische professional.

Felice:

"Dit is precies waar ik van hou: met één stevige behandeling iemand al een hart onder de riem kunnen steken. 
Het past helemaal bij mijn insteek dat het onnodig is om iemand een half jaar lang terug te laten komen voor behandelingen.

Met de Zielsklik krijg je een krachtige healing die je nog lang bij zal blijven.

Daarnaast is dit de healing waarop ik de meeste reacties van ouders krijg, die vertellen hoe zij hun gevoelige kind met sprongen vooruit zagen gaan in de weken na de behandeling."

bottom of page