Featured Posts

Channeling "Groepsenergie tegenover Individuele Energie"

Ik krijg regelmatig te horen dat de oefeningen die ik voorleg aan mijn cursisten tijdens de cursusdag vaak erg goed gaan. Maar wanneer men er thuis tijd voor uittrekt om de oefeningen uit te voeren, dan stroomt de energie minder en zijn de resultaten vaak niet naar tevredenheid van de deelnemers van een cursus of opleiding. Waarom gebeurt dit? Wat hebben de Gidsen daarover te zeggen?

Ik heb het voorgelegd aan mijn Gids Isis en deel met plezier het antwoord met jullie:

"Wees gegroet,Geliefden van de Dageraad.

Wij zijn ons ervan bewust dat energie voor de mens wispelturig kan lijken en dat het aanwenden van energie met een vooropgesteld doel voor ogen onmogelijk kan voelen. In het bijzonder aan het begin van Uw ontwikkeling op het Spirituele Pad kunt U daarom veel steun ontvangen vanuit een groep waarin U van leringen wordt voorzien.

Vanuit de vroegste culturen zien wij dat er twee Paden zich ontwikkelen: Het één-op-één onderricht ontvangen en het leren in groepsverband. Ongeacht de cultuur, tijdperk of plaats: beide stromingen werden over de gehele wereld aangewend om een nieuwe generatie Spirituelen te creëren. Zelfs voor U die van mening zijn dat Uw achtergrond enkel in groepen werkte, of juist enkel individueel kunnen wij zeggen: In elke cultuur vonden beide methoden plaats.

Een individuele opleiding heeft het bijzondere voordeel dat de energie van Meester en leerling zeer nauw met elkaar in verbinding komen te staan. Hierdoor wordt informatie niet enkel bewust doorgegeven van mens op mens, maar ook op puur energetische wijze via de Ziel/het Aura. Dit heeft tot gevolg dat de leerling kan ontwaken met informatie die de Meester niet bewust heeft gegeven, maar die wel via de Ziel van de Meester op de leerling is overgegaan. De Ziel weet immers meer dan wat men zich op bewust niveau realiseert.

Deze vorm geeft ook een diepe band tussen de Meester en leerling die vaak gedurende het hele leven van invloed is. Niet enkel informatie over spiritualiteit wordt gegeven, maar velerlei informatie over ethiek, gedragsvormen tegenover de spirituele wereld en zeker ook: verantwoordelijkheid.

Wanneer een opleiding één-op-één plaatsvindt, dan is de kans groot dat er ruim voldoende tijd wordt uitgetrokken voor het intunen op de persoonlijkheid van de leerling, waardoor de Meester de juiste richtlijnen kan geven voor onderwerpen als verantwoordelijkheid, verlichting en leven vanuit spiritualiteit/Liefde. De Meester werkt in dit geval dus altijd vanuit de energie van de leerling en stemt de lessen (met steun en inspiratie van Boven) af op het individu. Dit maakt het tot een zeer tijdsintensieve opleidingsmethode en daarom is het vaak niet mogelijk om meer dan 4 of 5 leerlingen gelijktijdig van een individuele opleiding te voorzien.

Er is vanuit de Spirituele Wereld geen voorkeur uit te geven voor individueel onderricht boven groepsonderricht. De keuze die wordt gemaakt ligt puur bij de wensen van het individu en de mogelijkheden van de Meester.

Groepslessen worden vooral in de drukker bevolkte gebieden meer uitgevoerd, omdat dit aansluit bij de vraag die de Meester ontvangt. Meer gegadigden betekent een flexibiliteit van de Meester om meerdere mensen gelijktijdig van onderricht te voorzien, rekening houdend met de eigen grenzen.

Niet elke Meester kan grotere groepen aan en de ware Meester zal zijn eigen grenzen hierin erkennen en zich eraan vasthouden.

Voor de leerling hebben groepslessen een bijkomstig geluk, namelijk dat men tijdens de lesdagen (wanneer de groep bijeen is) gebruik maakt van de groepsenergie die gedurende de dag wordt neergezet. Dit maakt dat energie krachtig stroomt en elkaar versterkt, wat is te merken in de uitwerking tijdens een lesdag.

Oefeningen gaan soepel door de grote hoeveelheid beschikbare energie. Door de positieve feedback vanuit de groep durft de leerling meer te zeggen en te ontvangen. En omdat de leerlingen ook vaak dezelfde thema's delen, worden vraagstukken sneller opgelost en krijgt ieder het idee snelle stappen voorwaarts te zeggen in het pad van zijn/haar ontwikkeling.

Dit klopt natuurlijk ook, omdat je tijdens een lesdag meer energie tot je beschikking hebt dan in je thuissituatie. Hierdoor gaan opdrachten en oefeningen die met healing, mediumschap en het ervaren van energie te maken hebben vaak ook beter tijdens de lesdag dan thuis in je eigen omgeving.

Groepsonderwijs werd in Avalon tot kunst verheven en tot op de dag van vandaag kunnen veel mensen de verbintenis ervaren die er was ten tijde van het heilige Avalon. Ook de oude Grieken en Romeinen werkten veel in groepen. De priesters en priesteressen in Egypte werkten met bij voorkeur kleinere groepen, zodat de individualiteit tot op zekere hoogte behouden kon worden, maar in het verre Oosten en het hoge Noorden gaf men eerder de voorkeur aan individueel onderwijs. Uitzonderingen daargelaten Lieve, want in het nabije en verre Oosten lagen verschillende tempels die geruime tijd in hoog aanzien hebben gestaan en waar men verdiepende lessen kon volgen in een scala aan onderwerpen, in groepsverband. Echter doordat de mensheid in deze regio's meer verspreid leefden (en vaak is dit nog steeds zo), was de noodzaak voor groepsonderricht minder dringend.

Echter is het altijd zo dat de werkelijke spirituele ontwikkeling van het individu plaatsvindt op het moment dat er geen afleidende energie aanwezig is. Groepsenergie geeft de mogelijkheden weer van het gemak waarmee de leerling de stappen zelf in de toekomst zal zetten, maar om deze toekomst tot realiteit te maken is het nodig dat de leerling zelfstandig en op eigen gelegenheid tijd vrijmaakt voor meditatie, oefening en contemplatie.

Dit is direct ook de tip die wij kunnen meegeven aan eenieder die last of onvrede ervaart vanuit het feit dat men zelfstandig tot minder resultaat lijkt te komen dan wanneer er in groepsverband wordt gewerkt: Neem bewust tijd vrij om aan Uw spirituele ontwikkeling te werken. Een tijds

bestek is nodig waarin U:

- Kunt loskomen van de energie van alledag

- Kunt loskomen van de energie van Uw huisgenoten

- Tijd spendeert aan het uitvoeren van oefeningen dan wel meditaties of visualisaties om zo Uw wilskracht en verantwoordelijkheidsgevoel te trainen.

Want dat is de training: Wilskracht en doorzettingsvermogen komen voort uit het begrijpen en uitdragen van de eigen verantwoordelijkheid op spiritueel gebied. Houdt U aan de wilskracht en het doorzettingsvermogen zal volgen, waardoor U inzicht ontvangt betreft de verantwoordelijkheid. En vergeet nimmer dat de ware spirituele ontwikkeling besloten ligt in het aangaan van verantwoordelijkheid op spiritueel gebied.

Of U nu onderwijs ervaart op individueel gebied of groepsgewijs; het ervaren en begrijpen van deze verantwoordelijkheid zou altijd een belangrijk onderdeel van de lesstof dienen te zijn. En de diepgaande ontwikkeling die vele van U nastreven, komt tot Haar recht wanneer U oprecht alleen bent, zonder afleiding van andermans energie.

Wees Gezegend."

#Isis #Channeling #Opleiding

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square