Featured Posts

Orgaandonatie - Een channeling met Isis

Al langere tijd wilde ik mijn gids Isis de kwestie over al dan geen donor worden voorleggen. Grotendeels vanwege de wisselende meningen die langskomen, maar vooral om voor mijzelf meer inzicht te krijgen.

Ik ben namelijk één van de weinige spirituelen/mediums die ik ken, die wèl als orgaandonor geregistreerd staat. Uit de volle overtuiging om iets voor een ander te willen doen, vanaf mijn 18e. En ik voelde mij tijdens de discussies van de laatste tijd eigenlijk niet veilig om dit te zeggen. Om te uiten dat ik graag donor wil zijn, mochten daar ooit de omstandigheden naar zijn.

Daarom wilde ik meer weten over het onderwerp. En ik klopte bij mijn geliefde Isis aan hiermee. Want op een gegeven moment ga je aan toch jezelf twijfelen door alle negativiteit online. Of het wel een goede beslissing is om donor te zijn en wat er gezegd kan worden uit spiritueel perspectief over deze kwestie, wilde ik weten.

Dus niet vanuit het perspectief van het lichaam. Hier zijn al verschillende blogs over verschenen, dus daaraan hoef ik niets toe te voegen. Ik wilde graag de insteek van de Ziel erbij betrekken en heb dit voorgelegd aan Isis.

En de uitkomst had ik zelf niet zien aankomen.

Bijzonder vond ik dat beide partijen in hun waarde werden gelaten en dat Isis een goed woord heeft voor zowel de mensen die voor als die tegen zijn. Ik kon het niet laten dit met jullie te delen.

Deze channeling is aan bod gekomen tijdens de Miraja Soul Energy opleiding van zaterdag 17 februari 2018.

Donorschap in deze tijd Isis: “Ieder ziel van ieder mens reist naar de wereld met een vooraf bepaald aantal levenslessen die zij wenst te leren. Sommige levenslessen kunnen reeds eeuwen bij deze ziel horen omdat zij vanwege koppigheid, vanwege onvermogen of vanwege angst, niet geleerd worden bij het leven. Daarnaast zijn er ook nieuwe levenslessen die zich zelf ontwikkelen en waarmee iedere ziel te maken wenst te hebben vanwege het leerproces wat zich daaraan heeft verbonden. Naarmate de mens evolueert (en u, lieve, evolueert altijd) zullen er nieuwe vragen ontstaan waar de ziel zich over kan buigen. Zullen er nieuwe situaties ontstaan waar de ziel een levensles op kan laten plaatsvinden. Denkt u hierbij aan onderwerpen als klonen, denkt u hierbij aan onderwerpen als kunstmatige intelligentie, denkt u hierbij aan onderwerpen als donorregistratie en het delen van uw organen met iemand die hier behoefte aan heeft: Donatie van een lichaamsdeel kan noodzakelijke voelen, omdat deze mensen zonder het ontvangen van een donordeel (van een fysiek mens) een leven zullen leiden dat is gevuld met minder levensvreugde; of dat er in het geheel niet geleefd kan worden. Het kan de wens van de ziel zijn om deze les te leren: Hoe om te gaan met de wens van een donor die niet geleverd kan worden. Maar het kan ook de wens van de ziel zijn om zichzelf wel te delen. Dat is wat er gebeurt wanneer u een orgaan uit vrije wil afstaat. U deelt uw eigen energie op en geeft een zeer waardevol deel van uzelf, namelijk een deel van uw ziel, een zielsenergie, aan de ander.

Energie, lieve, is echter alles omvattend en er zal nooit een tekort van ontstaan.

Het is het leerproces voor de ziel om te leren omgaan met het afstoten van dit deel van haarzelf. En realiseert u zich vooral: Het is een handigheid die de ziel dient te leren om de toekomst van de mensheid tegemoet te treden, daar het een veel voorkomend onderwerp zal worden in de komende eeuwen van uw soort.

Denk bijvoorbeeld ook aan het her groeien van nieuwe ledematen, zenuwstelsels, en het effect daarvan op uw energetisch lichaam. Het energetische negatief zogezegd. Wanneer u een nieuwe arm krijgt, die met uw cellen voor u op maat is gemaakt, bezit deze geen energie van uw ziel. Is zij daarom minder geschikt? Zal de mens haar negeren simpelweg omdat het lichaamsdeel niet aangeboren is? Wij voorzien dat de mens hier stappen in zal maken en zichzelf zal aanvullen met zowel natuurlijke als niet natuurlijke onderdelen. Dit is de weg die uw mensheid wenst te gaan. Maar het is de opdracht van de ziel, het is het doel van de ziel, om hierin te ontwikkelen. Om dit proces aan te leren en te zien hoe ze hiermee wenst om te gaan. De eerste zielen doen dit reeds en sommige zielen hebben hier nog geen behoefte aan. Er is geen goed of fout antwoord. De ziel is leidend, maar bovenal is de mens leidend. Uw vrije wil is van grote invloed op de levenslessen die de ziel tijdens een incarn

tie kan vervullen. Als de mens ervoor kiest geen donor te zijn dan zal de ziel dit als een les ervaren. Wanneer de ziel toch wenst te leren hoe het is om wel een deel van de eigen energie af te staan, dan zal dit in een volgend leven worden opgepakt. Als het niet het doel van de ziel is om in dit te leven deze les te leren, dan is het onderwerp daarmee afgedaan.

Maar wij houden rekening met uw evolutie, lieve. Uw mensheid dient nog een lange tijd mee te gaan. Zo is onze wens. Maar de mensheid richt zich ook op de mogelijkheden en de grenzen van het fysieke wereld en het fysieke lichaam.

Dit betekent dat daar nieuwe zielenlessen bij zullen komen, die veel van uw zielen willen leren; zij wensen te begrijpen hoe hiermee om te gaan. De mens kiest of dat in dit leven of een volgend leven geleerd zal worden. Er is wat ons betreft geen druk om deze lessen snel te ervaren. Er is geen goed of fout, dus er is ook geen te snel of te langzaam. Alles verloopt met het tempo dat momenteel haalbaar is."

#donor #channeling #Isis #Orgaandonatie

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square