top of page

Spirituele Huiszuivering

Soms komt het voor dat energie, overledenen of emoties (van jouzelf of vorige bewoners) in een woonruimte vast blijven zitten, waar hun energie niet goed tot uiting kan komen zelfs tegen kan gaan werken.

Een energetische huiszuivering biedt dan uitkomst.

Wat doet een Spirituele of Energetische Huiszuivering?
Een huiszuivering opgezet vanuit de oude magische tradities werkt met zogenaamd ‘cirkelwerk’. Dit is een methode waarbij er één of meerdere mensen samenwerken om een beschermende koepel neer te zetten,
om het huis heen dat gezuiverd wordt.


Alle wezens die niet binnen de bescherming van de koepel behoren, worden op vriendelijke wijze naar Het Licht geholpen. De koepel zorgt ervoor dat energetische vervuiling/entiteiten in de toekomst niet snel binnen kunnen komen.

Een energetische huiszuivering van Spirituele Praktijk Miraja geeft:

- Harmonieuze energie in huis
- Hulp aan de entiteiten die aanwezig zijn, door hen naar Het Licht te brengen (dus meer dan enkel verwijderen uit huis)
- Extra bescherming om de energie in huis lang prettig te houden
- Informatie over hoe de energie in huis rustig en puur is te houden


Samenwerking
Alle huiszuiveringen worden standaard samen met Charlotte Boer van studio Solawende uitgevoerd. Zo ontvang je dus niet één, maar twee mediums in huis die elkaar scherp houden en nauw samenwerken bij het uitvoeren van de energetische huiszuivering. Twee mensen zien immers meer dan één en zo krijg jij de beste kwaliteit die beschikbaar is. 

Werkwijze huisbezoek
Voordat het huis wordt gezuiverd, is het van belang om te weten wat er precies aan de hand is en waar de bewoners last van hebben.
Dit bepaalt niet alleen de werkwijze die wordt gebruikt, maar kan ook van invloed zijn op de prijs. Dit gesprek vindt vooraf plaats.


Wanneer wij op locatie zijn dan worden wij graag eerst door de bewoners rondgeleid. Hierbij stemmen wij ons op elke kamer afzonderlijk af, om zo een idee van de energie te krijgen en een strategie te bespreken voor het zuiveren van de ongewenste energie.
Vaak ook hebben de energieën (en entiteiten) in verschillende kamers met elkaar te maken en het is fijn om daar vooraf al rekening mee te kunnen houden. 

Het daadwerkelijke zuiveren vindt plaats tijdens een tweede ronde door het huis, waarbij wij alle onzuiverheden verwijderen en een nieuwe frisse energie neerzetten. Ook plaatsen wij in elke kamer energetische bescherming, zodat ongewenst bezoek langdurig buiten de deur wordt gehouden.

Eventuele entiteiten/overledenen die wij tegenkomen worden altijd  (naar Het Licht) begeleid. 

Werkwijze huiszuivering op afstand
Wanneer een locatie voor ons niet goed is te bereiken of te ver weg ligt
(wij ontvangen vanuit het gehele land en zelfs het buitenland verzoeken), dan kunnen wij jou alsnog van dienst zijn. Een spirituele huiszuivering op afstand, aan de hand van foto's, biedt dan uitkomst. 


Charlotte en ik zijn zeer bedreven in het werken met energie op afstand, waardoor het mogelijk wordt een dergelijke zuivering uit te voeren. 
Hierbij stemmen wij ons af op foto’s van het huis en verwijderen ongewenste energie en entiteiten door deze te verwijderen/naar het Licht te begeleiden. Ook wordt er per kamer bescherming geplaatst om ongewenste bezoekers buiten te houden. 

Kosten
Omdat elke huiszuivering een eigen aanpak vraagt en elke overledene op een eigen manier geholpen moet worden, is elke huiszuivering een dankbare maar tijdsintensieve bezigheid. Reken erop dat wij 2 tot 3 uur in jouw huis aanwezig zullen zijn. 

De kosten worden vooraf in overleg bepaald. Het basistarief voor een huiszuivering op locatie is €200 (exclusief reiskosten) voor een reguliere woning.

Indien de situatie heftiger blijkt te zijn dan vooraf is medegedeeld, dan houden wij het recht om de prijs aan te passen, afhankelijk van de tijd die het ons kost om de huiszuivering uit te voeren.

Binnen Haarlem en Bloemendaal worden geen reiskosten gerekend. 

Een huiszuivering op afstand kost €100.

Felice:

"Het helpen van entiteiten is één van de onderwerpen waar vaak naar wordt gevraagd binnen mijn praktijk en waar ik een uitgesproken mening over heb.

Zo vind ik de houding van mensen die vinden dat enkel het ontsteken van een bakje salie voldoende is, niet juist. Met salie wordt niemand echt geholpen.
De overledenen worden enkel uit je huis gezet en kunnen na verloop van tijd weer terugkeren.
Daarnaast hoeft salie lang niet altijd te werken en kan een entiteit er gewoon voor kiezen te blijven, ongeacht hoeveel salie je brandt. Daar zit niemand op te wachten.

Charlotte en ik werken vanuit het principe dat het beter is om de overledene daadwerkelijk naar het Licht te begeleiden, zodat zij verder kunnen met hun Pad.
Wij spreken en helpen daarom de entiteiten die wij tegenkomen, zodat zij niet langer aan de Aarde gebonden hoeven zijn.  Daarnaast blijkt er regelmatig een specifieke reden te zijn waarom een entiteit zich in jouw huis bevindt. Ook deze redenen komen aan het licht tijdens ons bezoek. 

Het helpen van overledenen is voor ons van even groot belang als de zuivering van het huis."

bottom of page